За да бъде светът по-красив !

Категории

Консултации по Оперативни програми към ЕС.

Уважаеми клиенти,

Грийн Дизайн - СВ ЕООД предоставя консултации по програми, чрез които се усвояват средства, предоставени на България по оперативни програми на Европейския съюз.

Консултациите са строго профилирани и свързани само с проекти по мерки и програми на общини, които пряко касаят дейности по озеленяване, благоустройство, преустройство, реновиране и поддръжка на зелени площи , градини, паркове , площади, алеи, както и във връзка със залесяване на терени.