За да бъде светът по-красив !

Категории

Най-важното за зимното пръскане.

     Зимното пръскане на овощните дървета е от особена важност. В хубаво време (безветрено и температура над нулата) се пръска с пестициди и инсектициди за унищожаване на яйцата на гъсениците, на какавидите и възрастните екземпляри на вредни насекоми, както и на спорите на гъбните болести.

     Действието на тези препарати е силно токсично и затова овощарят трябва да вземе следните предпазни мерки:

  • поставяне на очила, маска на устата и носа, гумени ръкавици, престилка;
  • проверката на пръскачката да не тече или капе е задължителна;
  • при пръскане, да не застава с лице срещу вятъра или въздушното течение.

     В селскостопанските аптеки всяка година се появяват нови препарати и е редно всеки който ги използва да се запознае с начина им на употреба.

Препаратите за растителна защита обикновено се продават в опаковки от 5 до 100 мл за течните и от 5 до 500 гр. за прахообразните. Тъй като една по-голяма опаковка се използва няколко пъти през годината, а често се налага да остане и за следващия сезон, се  взимат препарати с по-малки грамажи, за да се използват само веднъж. Това не винаги е възможно.

     Най-често използваният препарат за зимно пръскане ес иният камък. Продава се в опаковка от килограм. Има и опаковки за еднократно ползване. За начинаещия градинар те са по-удобни, защото се продават и с хидратна вар. Достатъчно е само да се разтворят синият камък и варта, да се напълни пръскачката и така да се изразходва целият разтвор.

     За приготвяне на 1% бордолезов разтвор за 10 литра се използва 100 гр. син камък и 70-80 гр. негасена вар или 150-200 гр гасена вар - до получаване на разтвор с Ph между 7 и 8.

    

     Общи правила за всички сезони, които е полезно да се знаят и спазват:

  • да се използват препарати само, когато има опасност от зараза;
  • да се прави разтвор само за деня и не се ли използва, да се излее в отходна яма;
  • да не се пръска в слънчево време, когато пчелите са излезли на паша;
  • да не се правят разтвори в помещения, където се храните или спите;
  • неизползваните препарати да се съхраняват на места, които са недостъпни за деца и които са сухи и проветриви.
  • ако части от препаратите трябва да се използват и за следващия вегетационен период, да не се излагат на слънце. Съхраняват се в помещение, където температурата не пада под нула градуса.